Zgodnie z postanowieniami la Ley Orgánica 15/1999, 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD) i dekretu królewskiego 1720/2007, informujemy, że wszystkie podane przez Państwa dane osobowe zostaną zawarte w zautomatyzowanym zbiorze danych osobowych, utworzonym i utrzymywanym na odpowiedzialność ENVALIA GROUP w celu ułatwienia zarządzania stosunkiem umownym. Klienci mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do dostępu, edycji, anulowania i wycofania, żądając tego na piśmie, wskazując datę, oryginalny podpis i wraz z każdą kopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, ...), który potwierdza ich tożsamość GRUPA ENVALIA Referencyjne dane osobowe C/ Ciutat de Cartagena 29, P.I Fuente del Jarro 46980 Paterna (Valencia), BARCELONA lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] na tych samych warunkach.

 

ENVALIA GROUP zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do danych osobowych oraz obowiązku ich przechowywania nawet po zakończeniu stosunku umownego, gwarantując, że posiadamy wymagane prawem środki bezpieczeństwa prawnego i technologicznego.

 

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od ENVALIA GROUP reklam usług lub produktów oferowanych przez firmę lub osoby trzecie. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji reklamowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, o którym mowa w ustępie 1.

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz pliki, które pozwalają nam poznać aktywność wykonywaną przez użytkowników. Narzędziem służącym do monitorowania i analizy odwiedzin Portalu jest Google Analytics.

 

Pliki cookies, które mogą być wykorzystywane na stronach portalu, są powiązane z przeglądarką komputera i nie gromadzą informacji na temat tożsamości Użytkownika (Użytkownik pozostaje anonimowy).

 

Użytkownik ma możliwość odrzucenia przetwarzania danych lub informacji poprzez odrzucenie stosowania plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację. Aby skonfigurować odbiór plików cookie na Twoim komputerze i uniemożliwić ich instalację na dysku twardym, musisz zapoznać się z instrukcjami swojej przeglądarki. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o Użytkowniku przez Google we wskazany sposób i we wskazanych celach.

Zobacz pełną informację prawną